adres: ul. Akacjowa, Grodziszów, tel. 695 24 76 87, 601 80 29 69
Intro   Ogrody   Ogrody na wsi   ogród na wsi 6  

ogród na wsi 6


Działka i ogród usytuowana jest na obrzeżach wsi w malowniczej scenerii Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Skarpy, wzniesienia, kamień i woda nawiązują do otaczającego krajobrazu.

przed założeniem ogrodu - marzec